محصولات

رک‌ و تجهیزات جانبی

طیف وسیع تجهیزات جانبی نه تنها امکان نصب کلیه تجهیزات را در داخل رک مهیا می‌سازد،  بلکه سبب تسهیل طراحی و مدیریت چیدمان داخلی رک نیز می‌شود. سینی‌های این شرکت به گونه‌ای طراحی شده‌اند که ضمن اشغال حداقل فضا، تحمل تجهیزات سنگین را داشته باشند و از سوی دیگر به راحتی جریان هوا را از […]

بیشتر بخوانید

رک های دیواری (Wall Mounted Racks)

رک های دیواری (Wall Mounted Racks) بـراســـاس اصول کابـل‌کـشی ساخــت‌یافته (Structured Cabling)، شبکۀ LAN از پـنج بـخش زیر تشکیل شده است: Demarcation Point Telecommunication Room (Backbone (Vertical Cabling (Distribution (Horizontal Cabling Work Area بـنـابـراین مـطـابق بـا مدل ارائـــه شـــــده در اسـتــانـــدارد کابــل‌کـشـی‌ سـاخـت‌یـافـته، رک‌های دیواری یا (Wall Mounted Racks) عموماً به‌عنوان زیـــرمـجـمـوعـۀ اتـاق TR مــحـــســوب مــــی‌شــونـد. بــــراســـاس […]

بیشتر بخوانید

رک شبکه یا (Network Rack)

رک شبکه یا Network Rack رک شبکه یا Network Rack عمدتا با توجه به تعبیۀ فن‌های تجهیزات فعال شبکه در کنار این تجهیزات، رک‌های شبکه (Network Racks) به‌نحوی طراحی شده‌اند که هوای سرد از پایین رک وارد شود و پس از توزیع در فضای باز در نظر گرفته شده درکنار رک‌ها، هوای گرم تولید شده […]

بیشتر بخوانید

تجهیزات غیر فعال یونیکام(فیبر نوری) پچ کورد وپیگتیل

تجهیزات غیرفعال یونیکام توصیهما خرید از، تنها نماینده رسمی و انحصاری تجهیزات غیرفعال (passive) شرکت یونیکام (UNICOM) به صورت End to End در ایران است. این شرکت براساس تجارب سال ها فعالیت در زمینه شبکه، شرکت UNICOM آمریکا را به عنوان تامین کننده کالاهای غیرفعال شبکه در زمینه کابل کشی ساخت یافته انتخاب نموده است. […]

بیشتر بخوانید