پچ کورد cat5e

توزیع کننده پچ کورد cat5e

پچ کورد که کابل شبکه نیز نامیده می شود، در شبکه های رایانه ای یا سیستم های رایانه ای یا الکترونیکی برای اتصال یک دستگاه الکترونیکی به دستگاه دیگر استفاده می شود

بیشتر بخوانید