توزیع انواع تجهیزات شبکه

توزیع انواع تجهیزات رک شبکه

تجهیزات رک شبکه جعبه ای می باشد که سرور یا متعلقات شبکه، مانند سوییچ، مودم، روتر و … را در خود قرار می دهد و همچنین سلامت و کارکردن بهتر سرور را به منظور جلوگیر

بیشتر بخوانید