توزیع کابل cat5

توزیع مستقیم کابل شبکه یک متری cat5

توزیع مستقیم کابل شبکه یک متری cat5 یک متری باعث شده است که قیمت این کابل ها کاهش چشمگیری داشته باشد و این کابل ها کاربرد بسیار گسترده‌ ای دارند. کابل شبکه یک م

بیشتر بخوانید