توزیع کابل LSZ

توزیع مستقیم کابل چند منظوره LSZH

در مجموعه ما طیف وسیعی از کابلهای مقاوم در برابر آتش برای اطمینان از ادامه کار سیستمهای اضطراری در ساختمانهای عمومی در شدیدترین شرایط آتش سوزی طراحی شده است. یک

بیشتر بخوانید