توزیع کننده تجهیزات داخل رک

توزیع کننده تجهیزات داخل رک

رک ها جز عمومی ترین و مهمترین تجهیزات کامپیوتری هستند که امروزه استفاده از آنها باعث شده تا سطح ایمنی تا حد زیادی افزایش پیدا کند. این محفظه فلزی بوده که تمام م

بیشتر بخوانید