توزیع کننده پچ پنل اسمارت

توزیع کننده پچ پنل اسمارت

پچ پنل ها وسیله ای هستند مستطیل شکل که تعداد مشخصی پورت بر روی آنها قرار داده شده است که این پچ ها در میان راه شبکه ها قرار می گیرند. پچ پنل ها بسیار مقاوم هستن

بیشتر بخوانید