توزیع کننده پچ پنل تلفن

توزیع کننده پچ پنل تلفن

پچ پنل تلفن قطعه ای مستطیل شکل به عرض یک یا دو یونیت بوده که بر روی آن تعداد مشخصی پورت شبکه وجود داشته که در زمان کابل کشی در هر قسمت از ساختمان چندین پریز شبک

بیشتر بخوانید