توزیع کننده پچ پنل

توزیع کننده پچ پنل تلفن

پچ پنل تلفن قطعه ای مستطیل شکل به عرض یک یا دو یونیت بوده که بر روی آن تعداد مشخصی پورت شبکه وجود داشته که در زمان کابل کشی در هر قسمت از ساختمان چندین پریز شبک

بیشتر بخوانید

توزیع کننده پچ پنل اسمارت

پچ پنل ها وسیله ای هستند مستطیل شکل که تعداد مشخصی پورت بر روی آنها قرار داده شده است که این پچ ها در میان راه شبکه ها قرار می گیرند. پچ پنل ها بسیار مقاوم هستن

بیشتر بخوانید