تولید کنندگان پچ کورد LC

تولید کنندگان پچ کورد فیبر نوری LC

پچ کورد فیبر نوری LC به کابلی گفته می شود که دو سر آن به کانکتور فیبر نوری متصل می شود. پچ کورد وسیله ای برای ایجاد ارتباط بین تجهیزات و قطعات شبکه فیبر نوری ب

بیشتر بخوانید