سفارش مستقیم تجهیزات رک

سفارش مستقیم تجهیزات رک دیواری

رک های دیواری سایز های متفاوتی دارند و از سایز ۴ تا ۱۵ یونیت ساخته می شوند. همچنین از نظر عمق نیز متفاوت هستند مانند عمق ۳۵, ۴۵ و ۶۰٫ که در اینجا باید بگوییم که

بیشتر بخوانید