صادرات فن رک سرور

صادرات انواع فن رک سرور بلبرینگی

فن رک سرور بلبرینگی کنترل دما قابل تنظیم به اطمینان از عملکرد مطلوب برای نصب در رک مانند کابینت شبکه، سرور، موسیقی و AV کمک می کند
پنکه های کنترل شده نویز سیستم

بیشتر بخوانید