صادرات کلی سینی رک

صادرات کلی سینی رک دیواری

رک ها مخصوص شبکه آی تی هستند و یک سخت افزار در دنیای شبکه می باشند. این رک ها دارای طبقات منسجم هستند تا تجهیزات شبکه ای را نگه داری کنند. در درون رک تجهیزی به

بیشتر بخوانید