عرضه مستقیم تجهیزات

عرضه مستقیم تجهیزات رک مونت

رک محفظه‌ ای برای نگه داری انواع کابل و سیم و تجهیزات مختلف شبکه و سیستم می باشد، داخل رک تجهیزات و قطعات مختلفی موجود است، این قطعات هر کدام عملکرد خاص و ویژه

بیشتر بخوانید