عرضه پچ کورد SC

عرضه مستقیم پچ کورد فیبر نوری SC

استفاده از تجهیزات پیشرفته و با کیفیتی چون پچ کورد فیبر نوری SC در شبکه نوری باعث شده تا اتصالی مطمئن میان تجهیزات و دستگاه ها برقرار شود. این کابل دارای دو سر

بیشتر بخوانید