عرضه کننده کیستون جک

عرضه کننده کیستون جک شبکه

کیستون جک شبکه برای بکارگیری در انتهای کابل می باشد که معمولا یک سمت به پچ پنل و سمت دیگر به پریز شبکه می رسد. کیستون جک به ما کمک می کند که دستگاه های تحت شبکه

بیشتر بخوانید

عرضه کننده کیستون جک زاویه دار

کیستون جک یکی از وسایل کاربردی در تجهیزات شبکه می باشد و برای کابل کشی مورد استفاده قرار می گیرد و با توجه به کاربرد فراوان و کارایی مطلوب از فروش بسیار خوبی بر

بیشتر بخوانید