مراکز پخش پچ پنل

مراکز پخش پچ پنل دانوب

پچ پنل دانوب قطعه ای مستطیل شکل به عرض یک یا دو یونیت بوده است که بر روی آن تعداد مشخصی پورت شبکه وجود داشته که در زمان کابل کشی در هر قسمت از ساختمان چندین پری

بیشتر بخوانید