پخش سرمایش اتاق سرور

پخش مستقیم سیستم سرمایش اتاق سرور

استفاده از سیستم سرمایش در اتاق سرور به دلیل وجود سایر دستگاه ها و سرور های وجود در اتاق و جلوگیری از آسیب رسیدن به سرور و سایر ادوات امری بسیار مهم و جدی است ا

بیشتر بخوانید