پخش پچ کورد UPC

پخش انواع پچ کورد فیبر نوری UPC

پچ کورد در واقع نوعی کابل فیبر نوری می باشد که در قسمت انتهای هر دو طرف آن قابلیت اتصال به کانکتور فیبر نوری وجود دارد و از ان در ایستگاه های کاری کامپیوتر استف

بیشتر بخوانید