پچ کورد مسی CCC

قیمت انواع پچ کورد مسی CCC

یکی از تجهیزات ضروری که اتصال اجزای شبکه را بر عهده داشته و البته باعث انتقال صدا و تصویر نیز می گردد، پچ کورد است. در واقع این محصول به شکل یک کابل شبکه کوتاه،

بیشتر بخوانید