پچ کورد مسی UTP

خرید مستقیم پچ کورد مسی UTP

خرید مستقیم پچ کورد مسی UTP در همه جای ایران امکان پذیر است. این پچ کورد حاوی یک محافظی است که به دور خود پیچیده شده است.وظیفه ی اصلی آن محافظت در برابر تداخل ا

بیشتر بخوانید