کابل فیبر نوری 8 کور

فروش مستقیم کابل فیبر نوری 8 کور

انواع کابل فیبر نوری 8 کور از رشته های شیشه ای تشکیل شده اند، هر یک از آنها قادر به انتقال داده های دیجیتالی مدوله شده در امواج نور هستند. آنها اطلاعات رمزگذاری

بیشتر بخوانید