کابل 2*1.5 شیلددار

کابل شبکهSFTP

توزیع کننده کابل شیلددار شبکه

یکی از اساسی ترین و پر کاربرد ترین انواع کابل ها کابل های شیلددار هستند که مانع از تداخل نویز و صدا های اضافی می شوند در واقع این کابل صداها را بدون نویز اضافی

بیشتر بخوانید